Advies & Coaching

Naast de workshops en trainingen voor professionals, heeft Natuurcontact ook organisatie-advies gegeven bij het natuurlijker maken van kinderopvang en onderwijs met een gedegen plan van aanpak, aanpassing van het beleid en coaching on the job van de medewerkers. 
Zo werd een goede implementatie van 'de elementen natuur en duurzaamheid' begeleid met uitgebreid aandacht voor groene- en buitenactiviteiten, natuurlijk spel- en ontwikkelingsmateriaal, opzet en uitvoering van natuurprogramma's, mèt oog voor veiligheid.

Een inrichtingsadvies voor binnen- en buitenruimte voor het fysiek vergroenen van uw locatie(s) kon hiervan onderdeel zijn, net als de uitvoering van dit advies. Om het geheel compleet te maken bood Natuurcontact bovendien een mooi pakket natuuractiviteiten, met bijbehorende informatieve en veldwerkmaterialen.

N.B. Het 'bedrijf Natuurcontact' is vanaf 1 januari 2022 niet meer actief.