Advies & Coaching

Naast de workshops en trainingen voor professionals, biedt Natuurcontact ook organisatie-advies bij het natuurlijker maken van kinderopvang en onderwijs met een gedegen plan van aanpak, aanpassing van het beleid en coaching on the job van de medewerkers. 
Zo wordt een goede implementatie van 'de elementen natuur en duurzaamheid' begeleid. Er is hierbij uitgebreid aandacht voor groene- en buitenactiviteiten, natuurlijk spel- en ontwikkelingsmateriaal, opzet en uitvoering van natuurprogramma's, mèt oog voor veiligheid.

Een inrichtingsadvies voor binnen- en buitenruimte voor het fysiek vergroenen van uw locatie(s) kan hiervan onderdeel zijn. En, ook de uitvoering van dit advies kan worden verzorgd.
Om het geheel compleet te maken biedt Natuurcontact bovendien een mooi pakket natuuractiviteiten, met bijbehorende informatieve en veldwerkmaterialen.