Natuurcontact

Lesprogramma ‘Ruimte voor de Rivier, want water komt van ver naar hier’

Lesprogramma langs de IJssel 
‘Ruimte voor de Rivier, want water komt van ver naar hier’

Kerndoel 48 (Oriëntatie op jezelf en de wereld-Ruimte): Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Educatief ‘belevend leren’-lesprogramma voor een halve of hele dag met de klas, met:
  • Sporen van vroeger (riviernederzettingen, bodemsamenstelling, steenfabrieken etc.)
  • Het ontstaan van rivieren en het rivierenlandschap
  • Nut, noodzaak en gevaren van rivieren
  • Het hoe en waarom van het project Ruimte voor de Rivier
  • Natuur(ontwikkeling) langs de IJssel en in de nieuwe natuur in Ruimte voor de Rivier projecten
Het is een afwisselend programma met proefjes, spel en actieve leeropdrachten. Natuurlijk afgestemd op het niveau van de leerlingen èn uw (leer)wensen. Het programma is dus geschikt voor peuters, kleuters en leerlingen van midden- en bovenbouw.
Zin in een originele toevoeging? Dat kan. Wat denkt u van: waterverkeerskunde, wilde plantensoep koken op een kampvuur langs de rivier of een creatief IJsselkunstwerk maken van aangespoeld zwerfafval?

Onder leiding van Bertina Heijnens van Natuurcontact 

Leerkracht(en) en ouders zijn extra begeleiders, Bertina zorgt voor de rest…… 

    Ontmoet de natuur bij Natuurcontact